Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2022

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
08.08.2022
Đã xem:
565 lần