Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 6/2021

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
10.05.2021
Đã xem:
608 lần