Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đơn vị:
Trung tâm Truyền thông - Đối ngoại và Tuyển sinh
Ngày:
02.08.2022
Đã xem:
80 lần