Hệ thống văn bản

Sở Y tế Thái Nguyên - CV1383/SYT-NVY v/v tăng cường rà soát các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đơn vị:
Ngày:
30.04.2021
Đã xem:
65 lần