Hệ thống văn bản

Sở Y tế Thái Nguyên - CV 1408/SYT-NVY v/v tăng cường rà soát, lập danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về trong phòng, chống dịch COVId-19

Đơn vị:
Ngày:
04.05.2021
Đã xem:
129 lần