Kế hoạch tổ chức vòng Chung khảo Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Trường Đại học Khoa học (TNUS - Startup Ideas) năm học 2021-2022"

Đơn vị:
Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ
Ngày:
03.03.2022
Đã xem:
87 lần