Kế hoạch tổ chức Chương trình tập huấn Khởi nghiệp với chủ đề: Nhận thức và Khởi phát ý tưởng Khởi nghiệp

Đơn vị:
Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ
Ngày:
24.11.2021
Đã xem:
150 lần