Hệ thống văn bản

Công văn 2352/UBND-KGVX v/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Đơn vị:
Ngày:
27.05.2021
Đã xem:
39 lần