Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học ĐHKH 24.10.2017
2. Quyết định v/v phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020" ĐHKH 22.10.2017
3. Quyết định v/v công nhận Ban cán sự lớp sinh viên năm học 2017-2018 Phòng Công tác HSSV 19.10.2017
4. Quyết định v/v công nhận kết quả thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017. Phòng Tổng hợp 19.10.2017
5. Quyết định v/v thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 tại Trường ĐHKH ĐHKH 19.10.2017
6. Công văn V/v tham gia các hoạt động trong ngày tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường ĐHKH. Phòng Tổng hợp 17.10.2017
7. Thông báo V/v nộp ngân hàng đề thi HK I năm học 2017-2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 17.10.2017
8. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Cử nhân Luật. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.10.2017
9. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo Văn bằng 2 ngành Cử nhân Luật. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 17.10.2017
10. Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch tiếng Anh cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH đợt tháng 11 năm 2017. Phòng Tổng hợp 13.10.2017
11. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2017-2018 Phòng Công tác HSSV 13.10.2017
12. Quyết định Ban hành Quy định v/v tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp học phần bổ sung đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường ĐHKH-ĐHTN. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 13.10.2017
13. Quyết định v/v thành lập Tổ công tác của Trường Đại học Khoa học để phối hợp thực hiện rút và kiểm tra bài thị của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 cùng T36 Bộ Công An. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 13.10.2017
14. Thông báo V/v phát động phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020. Phòng Tổng hợp 12.10.2017
15. Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2016 của Trường Đại học Khoa học. ĐHKH 11.10.2017
16. Thông báo V/v xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ năm học 2017-2018. Phòng Tổng hợp 11.10.2017
17. Thông báo V/v vệ sinh môi trường năm 2017. Phòng Quản trị - Phục vụ 11.10.2017
18. Thông báo V/v xác minh các chứng chỉ phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017. Phòng Công tác HSSV 11.10.2017
19. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo Văn bằng 2 ngành Cử nhân Luật. ĐHKH 11.10.2017
20. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018. ĐHKH 10.10.2017