Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017 Trường Đại học Khoa học. Phòng Tổng hợp 08.11.2017
2. Kế hoạch công tác năm học 2017-2018 (Từ ngày 01/8/2017 đến 31/07/2018) Phòng Tổng hợp 07.11.2017
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm quy năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 07.11.2017
4. Biên bản kết luận v/v thanh tra, kiểm tra công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ hệ chính quy năm 2016 tại nhà trường ĐHKH 05.11.2017
5. Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí HK I năm học 2017-2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 03.11.2017
6. Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learing kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 31.10.2017
7. Quyết định v/v đồng ý cho 08 sinh viên nghỉ học. Phòng Công tác HSSV 31.10.2017
8. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHKH - ĐHTN ĐHKH 31.10.2017
9. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Trường Đại học khoa học. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 31.10.2017
10. Quyết định v/v thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Lễ khởi hành chương trình tuần hành giao lưu thanh niên của tỉnh Gyeongsangbuk - do, Hàn Quốc. Phòng Công tác HSSV 31.10.2017
11. Thông báo V/v kiểm tra nề nếp học tập, rèn luyện và nếp sống văn hóa. Phòng Công tác HSSV 27.10.2017
12. Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục ĐHKH 25.10.2017
13. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. ĐHKH 24.10.2017
14. Công văn V/v kế hoạch tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2017. ĐHKH 24.10.2017
15. Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 24.10.2017
16. Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 24.10.2017
17. Quyết định Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 24.10.2017
18. Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 24.10.2017
19. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 24.10.2017
20. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 12, 13 và 14 học kỳ II năm học 2016 - 2017 Phòng Công tác HSSV 24.10.2017