Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
2. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
3. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
4. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
5. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
6. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
7. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ II năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo 19.09.2018
8. Quyết định về việc thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2018-2019. Phòng Đào tạo 19.09.2018
9. Quyết định về việc thành lạp Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2018-2019. Phòng Đào tạo 19.09.2018
10. Thông báo V/v khai báo thông tin sinh viên ở Nội - Ngoại trú năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 19.09.2018
11. Quyết định về việc khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 19.09.2018
12. Lịch thi các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 Phòng Đào tạo 14.09.2018
13. Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ hè (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 14.09.2018
14. Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 13.09.2018
15. Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên Lê Thị Nương được quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 13.09.2018
16. Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin". Phòng Công tác HSSV 13.09.2018
17. Quyết định v/v đổi tên Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất thành khoa Tài nguyên và Môi trường Phòng Tổng hợp 13.09.2018
18. Thông báo v/v Hướng dẫn công tác kiểm tra sinh hoạt lớp trong học kỳ I năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 12.09.2018
19. Quyết định về việc Ban hành Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có trình độ cao trong trường Đại học Khoa học. Phòng Tổng hợp 11.09.2018
20. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CB, VC năm học 2018-2019. Phòng Tổng hợp 11.09.2018