Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu sinh viện hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 06.12.2017
2. Quyết định v/v phân công Trưởng nhóm nghiên cứu liên ngành. ĐHKH 06.12.2017
3. Quyết định ban hành Quy định Công tác Quản lý đoàn ra nước ngoài của Trường ĐHKH. ĐHKH 06.12.2017
4. Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. Phòng Công tác HSSV 06.12.2017
5. Quyết định v/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 06.12.2017
6. Quyết định v/v điều chuyển phòng học, phòng thực hành tại Giảng đường 3B. Phòng Quản trị - Phục vụ 06.12.2017
7. Thông báo V/v Xây dựng Đề án Vị trí việc làm năm 2018. Phòng Tổng hợp 05.12.2017
8. Thông báo V/v lập dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản năm 2018. Phòng Quản trị - Phục vụ 04.12.2017
9. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi HK I, năm học 2017-2018. ĐHKH 04.12.2017
10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ĐHKH 02.12.2017
11. Luật bảo hiểm xã hội ĐHKH 02.12.2017
12. Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc ĐHKH 02.12.2017
13. Thông báo v/v kiểm tra, ra soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2017 ĐHKH 30.11.2017
14. Thông báo mức thu học phí HK I lớp liên thông từ TC lên ĐH ngành KHTV học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị. Phòng Kế hoạch - Tài chính 30.11.2017
15. Thông báo V/v đánh giá ngân hàng đề thi Học kỳ I năm học 2017-2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 30.11.2017
16. Thông báo danh sách sinh viên Khóa 15 còn thiếu các khoản thu nhập học. Phòng Kế hoạch - Tài chính 27.11.2017
17. Thông báo V/v tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài đợt 3 năm 2017 ĐHKH 27.11.2017
18. Thông báo sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp. Phòng Công tác HSSV 27.11.2017
19. Quyết định v/v thành lập Ban kiểm kê, đánh giá lại tài sản nhà nước năm 2017 Phòng Quản trị - Phục vụ 27.11.2017
20. Thông báo lịch phân công cán bộ giám sát phòng thi HK I năm học 2017-2018 khóa 12,13,14 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 23.11.2017