Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v kiểm tra thực hiện Quy chế công khai và các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 18.12.2017
2. Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2017 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 17.12.2017
3. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2015 - 2017 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 17.12.2017
4. Danh sách đề tài NCKH năm 2017 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 17.12.2017
5. Đề tài Khoa học & công nghệ các cấp 2015 - 2017 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 17.12.2017
6. Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho sinh viên K12. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.12.2017
7. Thông báo V/v xây dựng kế hoạch HTQT năm 2018 của đơn vị. ĐHKH 15.12.2017
8. Quyết định v/v quy định chi hỗ trợ chức danh năm 2017 ĐHKH 14.12.2017
9. Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn SV K15 sử dụng hệ thống IU. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 14.12.2017
10. Thông báo v/v sửa đổi Thông báo số 1241/TB-ĐHKH ngày 07/12/2017 v/v thi tuyển viên chức Trường ĐHKH đợt 2 năm 2017. Phòng Tổng hợp 14.12.2017
11. Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động. Phòng Tổng hợp 13.12.2017
12. Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập năm học 2016-2017 cho sinh viên (đợt2). Phòng Kế hoạch - Tài chính 11.12.2017
13. Nghị quyết v/v Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên ĐHKH 11.12.2017
14. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ĐHKH 11.12.2017
15. Thông báo v/v thi tuyển viên chức Trường ĐHKH đợt 2 năm 2017. Phòng Tổng hợp 08.12.2017
16. Thông báo V/v lập danh sách khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động. Phòng Tổng hợp 08.12.2017
17. Thông báo: Chương trình học bổng ERASMUS+ 2017 ĐHKH 07.12.2017
18. Quyết định v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam đợt thi ngày 12/11/2017 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 06.12.2017
19. Thông báo kết quả họp ban soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp cho bộ "Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo" năm học 2017-2018. ĐHKH 06.12.2017
20. Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018. Phòng Tổng hợp 06.12.2017