Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm năm học 2016-2017. Phòng Kế hoạch - Tài chính 05.01.2018
2. Quyết định v/v công nhận kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2017. Phòng Tổng hợp 03.01.2018
3. Quyết định v/v điều chỉnh phân công công tác của các Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019. Phòng Tổng hợp 03.01.2018
4. Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.01.2018
5. Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.01.2018
6. Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.01.2018
7. Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.01.2018
8. Thông báo v/v nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 02.01.2018
9. Thông báo v/v học lại môn học GDQP và AN. Phòng Công tác HSSV 02.01.2018
10. Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ĐHKH 28.12.2017
11. Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH năm 2017 (đợt 2). ĐHKH 28.12.2017
12. Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH năm 2017 (đợt 2). ĐHKH 28.12.2017
13. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng năm 2017. ĐHKH 28.12.2017
14. Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2018. Phòng Tổng hợp 26.12.2017
15. Thông báo v/v chào giá cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Trường ĐHKH. Phòng Quản trị - Phục vụ 26.12.2017
16. Thông báo mất điện. Phòng Quản trị - Phục vụ 25.12.2017
17. Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hành đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ I năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 22.12.2017
18. Thông báo v/v mở các lớp học lại, học cải thiện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 21.12.2017
19. Thông báo về lịch thi tuyến viên chức đợt 2 năm 2017. Phòng Tổng hợp 20.12.2017
20. Thông báo v/v chi trả miễn giảm học phí cho sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 18.12.2017