Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 02.04.2021
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 02.04.2021
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
8. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
10. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 17,18 học kỳ I và cải thiện đợt 2 năm học 2020-2021 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 30.03.2021
11. Quyết định v/v cho sinh viên Vũ Trang Ngọc Anh chuyển khóa đào tạo Phòng Công tác HSSV 29.03.2021
12. Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính đợt tháng 4/2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 29.03.2021
13. Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), Giảng viên chính (hạng II) đợt tháng 4/2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 29.03.2021
14. Thông báo Đề nghị phối hợp trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Phòng Công tác HSSV 25.03.2021
15. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Phan Thị Thu Hà được quay trở lại học tập Phòng Công tác HSSV 25.03.2021
16. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2020-2021. Phòng Công tác HSSV 25.03.2021
17. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2021 Phòng Tổng hợp 25.03.2021
18. Thông báo thống kê cựu người học thành đạt Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
19. Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2021 (đợt 1) Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 22.03.2021
20. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 22.03.2021