Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ĐHKH 23.04.2021
2. Lịch thi tuyển sinh sau đại học tháng 4 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 16.04.2021
3. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 15.04.2021
4. Hội thảo trực tuyến UniSmartItaly - HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC VỚI Ý Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.04.2021
5. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 09.04.2021
6. Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17,18 học kỳ I năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 09.04.2021
7. Thông báo V/v bàn giao tài liệu, giáo trình Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 07.04.2021
8. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt tháng 4 năm 2021. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 06.04.2021
9. Thông báo tổ chức lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đợt tháng 4/2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 06.04.2021
10. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên v/v chuyển đổi số của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ĐHKH 05.04.2021
11. Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 Phòng Tổng hợp 04.04.2021
12. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa Hè năm 2021 Phòng Tổng hợp 04.04.2021
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 02.04.2021
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 02.04.2021
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 02.04.2021