Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính đợt tháng 4/2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 29.03.2021
2. Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), Giảng viên chính (hạng II) đợt tháng 4/2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 29.03.2021
3. Thông báo Đề nghị phối hợp trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Phòng Công tác HSSV 25.03.2021
4. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Phan Thị Thu Hà được quay trở lại học tập Phòng Công tác HSSV 25.03.2021
5. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2020-2021. Phòng Công tác HSSV 25.03.2021
6. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2021 Phòng Tổng hợp 25.03.2021
7. Thông báo thống kê cựu người học thành đạt Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
8. Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2021 (đợt 1) Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 22.03.2021
9. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
10. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
11. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
12. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Văn Việt được quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
13. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Thị Thanh Sơn được quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 22.03.2021
14. Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của sinh viên lớp Đại học Luật hệ VLVH Phòng Kế hoạch - Tài chính 19.03.2021
15. Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm 2021. Phòng Công tác HSSV 19.03.2021
16. Thông báo V/v nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 19.03.2021
17. Thông báo V/v đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm học 2021-2022 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 19.03.2021
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 18.03.2021
19. Thông báo v/v chưa nộp học phí đợt 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1 ( khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 17.03.2021
20. Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ I năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 12.03.2021