Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Công văn số 1963/SYT-NVY v/v tăng cường truy vết các trường hợp F1, F2 và hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp liên quan trường hợp mắc COVID-19 ĐHKH 20.05.2021
2. Thông báo tạm hoãn lịch thi Vòng 2 (phỏng vấn chuyên môn) kỳ xét tuyển viên chức Trường Đại học Khoa học Phòng Tổng hợp 19.05.2021
3. Thông báo một số nhiệm vụ của cử tri khi tham gia bầu cử. Phòng Công tác HSSV 19.05.2021
4. Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 15 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 19.05.2021
5. Thông báo V/v tham gia góp ý Dự thảo Quy chế dân chủ của Trường Đại học Khoa học. Phòng Tổng hợp 19.05.2021
6. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 15, 16, 17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 19.05.2021
7. Tài liệu giới thiệu bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới ĐHKH 18.05.2021
8. Văn bản số 811/ĐHTN-CTHSSV v/v tăng cường đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ĐHKH 17.05.2021
9. Công văn số 2078/UBND-KGVX về tập trung xét nghiệm và đảm bảo phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ĐHKH 17.05.2021
10. Văn bản số 636/ĐHKH-TTNN-TH v/v cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, tổ chuyên môn và nhóm giúp việc đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học ĐHKH 15.05.2021
11. Thông báo v/v kích hoạt lại các tài khoản Agribank của sinh viên đã bị tạm khóa Phòng Công tác HSSV 15.05.2021
12. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo, tổ chuyên môn và nhóm giúp việc đề án: Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 15.05.2021
13. Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15, 16, 17, 18 Phòng Công tác HSSV 13.05.2021
14. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 Phòng Công tác HSSV 13.05.2021
15. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 Phòng Công tác HSSV 13.05.2021
16. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 Phòng Công tác HSSV 13.05.2021
17. Thông báo v/v rà soát, thống kê số lượng người học có liên quan đến dịch COVID-19 ĐHKH 13.05.2021
18. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 15,16 học kỳ II năm học 2020-2021 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 10.05.2021
19. Thông báo v/v rà soát, thống kê số lượng CB, VC, NLĐ, NH có liên quan đến dịch COVID-19 ĐHKH 10.05.2021
20. Thông báo v/v tổ chức Hội thảo Khoa học "Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch đặc thù của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn" Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.05.2021