Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v lùi thời gian nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 25.05.2021
2. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên, học viên của Trường Đại học Khoa học Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 21.05.2021
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học hình thức VLVH ngành Luật Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Luật Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7B Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
16. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7B Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7A Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7A Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Toán học. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2021
20. Công văn số 1963/SYT-NVY v/v tăng cường truy vết các trường hợp F1, F2 và hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp liên quan trường hợp mắc COVID-19 ĐHKH 20.05.2021