Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Phòng Tổng hợp 23.07.2021
2. Quyết định v/v cử sinh viên Kiều Phương Thảo tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2022. Phòng Công tác HSSV 22.07.2021
3. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy, khóa học 2017-2020 Phòng Công tác HSSV 22.07.2021
4. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021 Phòng Công tác HSSV 22.07.2021
5. Công văn số 3345/UBND-KGVX v/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ĐHKH 20.07.2021
6. Quyết định v/v tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường ĐHKH Phòng Tổng hợp 15.07.2021
7. Quyết định v/v công nhận kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 Phòng Tổng hợp 15.07.2021
8. Công văn số 3281/UBND-KGVX v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép ĐHKH 15.07.2021
9. Thông báo V/v góp ý ban hành Quy định xét, cấp học bổng KKHT cho sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 12.07.2021
10. Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 Phòng Tổng hợp 12.07.2021
11. Thông báo lịch làm thẻ CCCD đối với viên chức và người lao động. Phòng Tổng hợp 09.07.2021
12. Thông báo V/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí đối với sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2021. Phòng Kế hoạch - Tài chính 08.07.2021
13. Công văn số 3143/UBND-KGVX v/v tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19 ĐHKH 08.07.2021
14. Thông báo v/v lập danh sách đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Phòng Công tác HSSV 06.07.2021
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng Đợt 1 năm 2021. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 06.07.2021
16. Quyết định v/v phê duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 06.07.2021
17. Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Khoa năm học 2020-2021. Phòng Tổng hợp 05.07.2021
18. Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT năm 2021. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 03.07.2021
19. Thông báo V/v cấp thẻ BHYT HSSV khi bị giảm thẻ đối tượng khác Phòng Công tác HSSV 02.07.2021
20. Thông tin về học bổng Chính phủ Italia dành cho Việt Nam năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 01.07.2021