Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v gỡ bỏ các thiết bị phát sóng wifi tại nhà hiệu bộ Trường ĐHKH Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 20.10.2021
2. Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 16,17,18. Phòng Công tác HSSV 19.10.2021
3. Thông báo V/v lập danh sách sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 Phòng Công tác HSSV 19.10.2021
4. Công văn số 5066/UBND-KGVX v/v thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ĐHKH 19.10.2021
5. Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2020-2021. Phòng Công tác HSSV 17.10.2021
6. Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 19 Phòng Công tác HSSV 15.10.2021
7. Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 Phòng Tổng hợp 15.10.2021
8. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2021-2022 Phòng Công tác HSSV 13.10.2021
9. Quyết định ban hành Quy định mã hóa và sử dụng mã cho hệ thống cơ sở dữ liệu Trường ĐHKH Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 13.10.2021
10. Nghị quyết 128/NQ-CP Ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ĐHKH 13.10.2021
11. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình nội bộ Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 13.10.2021
12. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 13.10.2021
13. Kế hoạch v/v đón sinh viên khóa 19 trở lại học tập tại Trường. Phòng Công tác HSSV 13.10.2021
14. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa Phòng Kế hoạch - Tài chính 13.10.2021
15. Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo khóa 19. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 12.10.2021
16. Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 19 Phòng Công tác HSSV 12.10.2021
17. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên các khóa 16, 17, 18, 19 Phòng Công tác HSSV 12.10.2021
18. Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 16, 17 và 18 hệ đại học chính quy. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 08.10.2021
19. Kế hoạch v/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo khóa 15, đợt tháng 10 năm 2021. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 07.10.2021
20. Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Khởi nghiệp Trường ĐHKH (TNUS - Startup Ideas) năm học 2021-2022 Đoàn thanh niên 06.10.2021