Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Công văn V/v hướng dẫn tổng kết công tác TĐ-KT và thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 Phòng Tổng hợp 27.06.2022
2. Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 3/2022 Phòng Công tác HSSV 20.06.2022
3. Quyết định ban hành Quy định sử dụng thiết bị, hóa chất để thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Khoa học. Phòng Quản trị - Phục vụ 20.06.2022
4. Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội học kỳ I, II năm học 2021-2022 Phòng Kế hoạch - Tài chính 17.06.2022
5. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 17.06.2022
6. Thông báo v/v đã khắc phục sự cố máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 15.06.2022
7. Thông báo v/v xóa tên học viên đào tạo trình độ thạc sĩ. Phòng Đào tạo 10.06.2022
8. Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022 Phòng Kế hoạch - Tài chính 08.06.2022
9. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 16, khóa 17 học kỳ II năm học 2021-2022 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 04.06.2022
10. Thông báo V/v máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU tại ĐHTN xảy ra sự cố. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 02.06.2022
11. Kế hoạch v/v khảo sát láy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2021-2022 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 01.06.2022
12. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 31.05.2022
13. Thông báo V/v tiếp tục học và thi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Phòng Công tác HSSV 27.05.2022
14. Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐHKH 25.05.2022
15. Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên Phòng Công tác HSSV 25.05.2022
16. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16 Phòng Kế hoạch - Tài chính 24.05.2022
17. Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022 Phòng Tổng hợp 24.05.2022
18. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022 Phòng Công tác HSSV 24.05.2022
19. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022 Phòng Công tác HSSV 24.05.2022
20. Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 16 năm học 2021-2022 Phòng Đào tạo 24.05.2022