Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v cung cấp tài khoản Microft Office 365 cho sinh viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 26.02.2021
2. Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-ĐHKH ngày 23/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Phòng Công tác HSSV 24.02.2021
3. Thông báo V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy Phòng Công tác HSSV 24.02.2021
4. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Trường Đại học Khoa học đợt tháng 3/2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 24.02.2021
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin- Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 23.02.2021
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin- Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 23.02.2021
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 23.02.2021
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 23.02.2021
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 23.02.2021
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 23.02.2021
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 23.02.2021
12. Thông báo V/v triển khai dạy học trực tuyến hệ ĐHCQ học kỳ II năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 22.02.2021
13. Thông báo V/v tổ chức Cuộc thi Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử Elearning lần 1 tại Trường Đại học Khoa học năm 2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 22.02.2021
14. Thông báo v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021 ĐHKH 16.02.2021
15. Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo năm 2021 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 05.02.2021
16. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn cho sinh viên Khóa 15,16 thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 05.02.2021
17. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 Phòng Tổng hợp 05.02.2021
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 01 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 04.02.2021
19. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 04.02.2021
20. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 01 năm 2021 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 04.02.2021