Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 8 năm 2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 30.07.2021
2. Thông báo vv cung cấp biển số xe ô tô của CBVC - NLĐ để làm biển ra vào cơ quan Phòng Quản trị - Phục vụ 29.07.2021
3. Công văn số 3548/UBND-KGVX v/v áp dụng một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ĐHKH 28.07.2021
4. Thông báo v/v thực hiện tạm thời đón, tiếp khách, làm việc và trình ký Ban Giám hiệu. Phòng Tổng hợp 26.07.2021
5. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2021. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 26.07.2021
6. Công văn số 3464/UBND-KGVX v/v tăng cường phòng,chống dịch COVID-19 ĐHKH 24.07.2021
7. Thông báo v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ĐHKH 23.07.2021
8. Quyết định v/v cử sinh viên Kiều Phương Thảo tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2022. Phòng Công tác HSSV 22.07.2021
9. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy, khóa học 2017-2020 Phòng Công tác HSSV 22.07.2021
10. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021 Phòng Công tác HSSV 22.07.2021
11. Công văn số 3345/UBND-KGVX v/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ĐHKH 20.07.2021
12. Quyết định v/v tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường ĐHKH Phòng Tổng hợp 15.07.2021
13. Quyết định v/v công nhận kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 Phòng Tổng hợp 15.07.2021
14. Công văn số 3281/UBND-KGVX v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép ĐHKH 15.07.2021
15. Thông báo V/v góp ý ban hành Quy định xét, cấp học bổng KKHT cho sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 12.07.2021
16. Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 Phòng Tổng hợp 12.07.2021
17. Thông báo lịch làm thẻ CCCD đối với viên chức và người lao động. Phòng Tổng hợp 09.07.2021
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 08.07.2021
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 08.07.2021
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 08.07.2021