Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v Niêm phong tài sản tại các đơn vị Phòng Quản trị - Phục vụ 28.01.2021
2. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 17, 18 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 27.01.2021
3. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH. Phòng Công tác HSSV 24.01.2021
4. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 17 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 21.01.2021
5. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 18 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 21.01.2021
6. Thông báo V/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 21.01.2021
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại (đợt 1) năm học 2020 - 2021 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 20.01.2021
8. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 2, năm học 2020 - 2021 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 20.01.2021
9. Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường ĐHKH Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 19.01.2021
10. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh của Trường Đại học Khoa học. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 15.01.2021
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12 năm 2020 Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 14.01.2021
12. Thông báo V/v tập huấn xây dựng bài giảng Elearning cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 12.01.2021
13. Quyết định v/v chi học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020. Phòng Công tác HSSV 12.01.2021
14. Thông báo v/v đeo thẻ Viên chức đối với cán bộ, viên chức và người lao động Phòng Tổng hợp 12.01.2021
15. Thông báo v/v lập danh sách sinh viên ở KTX học kì II năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 09.01.2021
16. Thông báo v/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp học kỳ II, năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 07.01.2021
17. Thông báo v/v tuyển dụng kỹ sư xây dựng, giải phóng mặt bằng Phòng Tổng hợp 06.01.2021
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 05.01.2021
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 05.01.2021
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin thư viện Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 05.01.2021