Tin tức

Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm tự chủ đại học và thảo luận những điểm mới trong Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018

Ngày:
2019-06-17 10:15:49
Đã xem:
643 lần

Thực hiện văn bản số 499/BGDĐT – GDĐH về việc Chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, ngày 12/6/2019, tại Hội trường tầng 5 Trường Đại học Khoa học đã diễn ra Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm tự chủ đại học và thảo luận những điểm mới trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018.

Toàn cảnh hội thảo

Tham dự chương trình Hội thảo, về phía khách mời có: PGS.TS. Trần Văn Điền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Về phía Trường Đại học Khoa học có: PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS. Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Trịnh Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng phòng Đào tạo; cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Hội đồng Trường; lãnh đạo các Viện/Khoa/ Bộ môn/ phòng chức năng/Trung tâm và toàn thể cán bộ viên chức lao động trong toàn Trường.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Trong lời phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tự chủ đối với các trường đại học nói chung và Trường Đại học Khoa học nói riêng. PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng cũng mong muốn Hội thảo sẽ giành nhiều thời gian để tập trung vào chủ đề chính về tự chủ đại học như: quản trị hệ thống giáo dục đại học; khung pháp lý cho tự chủ đại học; Tự chủ và quản trị trường đại học: từ lý thuyết đến thực tiễn; Mối quan hệ trường đại học – ngành/doanh nghiệp; Các thành tố của tự chủ đại học: tự chủ về bộ máy, tự chủ về nhân sự, tự chủ về tài chính, tự chủ về học thuật.

Ngay sau phát biểu khai mạc Hội thảo của PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, PGS.TS. Trần Văn Điền - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã dành nhiều thời gian trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về những vấn đề liên quan đến tự chủ đại học như: tự chủ đại học là gì? tính cấp thiết của việc quản trị lại đại học, vấn đề  định hướng chiến lược trong quản trị đại học, những văn bản hướng dẫn quản trị đại học; những thách thức trong quản trị đại học, các nội dung của quản trị đại học (chiến lược, sự tuân thủ, giám sát, quản lý rủi ro, văn hóa), chức năng của Hội đồng trường trong xây dựng chiến lược, những bài học kinh nghiệm trong quản trị đại học…. Đặc biệt, phần chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng, liên hệ thực tiễn với công tác chuẩn bị tự chủ đại học tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hiện nay của PGS.TS. Trần Văn Điền đã dành được sự quan tâm bàn luận sôi nổi của đông đảo cán bộ lãnh đạo và viên chức lao động Trường Đại học Khoa học.

PGS. TS. Trần Văn Điền - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tự chủ đại học

Ngay sau phần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tự chủ đại học của PGS.TS. Trần Văn Điền, TS. Lưu Bình Dương – Phó Trưởng khoa Khoa Luật và Quản lý xã hội đã trình bày hệ thống các nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh những điểm mới cần lưu ý trong Luật Giáo dục Đại học sửa đổi bổ sung năm 2018. TS. Lưu Bình Dương cũng  nhấn mạnh tới những vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý trong việc tổ chức thực hiện và triển khai hoạt động của Nhà trường khi vận hành theo cơ chế tự chủ đại học.

Ngoài ra, liên quan đến những vấn đề chính của Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm tự chủ đại học và thảo luận những điểm mới trong Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018 của Trường Đại học Khoa học còn nhận được các báo cáo tham luận về nhiều vấn đề quan trọng như: Báo cáo tham luận về Những điểm mới trong cơ chế tài chính của Nhà trường khi Luật Giáo dục Đại học sửa đổi có hiệu lực của ThS. Nguyễn Thu Hằng – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Tham luận về kinh nghiệm tự chủ đại học trong hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học của PGS. TS. Nông Quốc Chinh – Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học; Tham luận về Viện khoa học & Công nghệ của PGS.TS  Ngô Văn Giới - Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ…

Hội thảo kết thúc vào 18 giờ cùng ngày trong không khí sôi nổi, đầy ắp tinh thần xây dựng. Sau Hội thảo, vẫn còn nhiều vấn đề để ngỏ được đặt ra cần được bàn luận kĩ lưỡng hơn trong thời gian tới. Với nội dung vừa mang tính lý luận, vừa vận dụng liên hệ thực tiễn với tình hình của đơn vị, Hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến Nhà trường trong tự chủ đại học: quản trị hệ thống giáo dục đại học, khung pháp lý cho tự chủ đại học, Tự chủ và quản trị trường đại học; tự chủ đại học trên các phương diện (bộ máy, nhân sự, tài chính, học thuật)… Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, BGH, Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học có thể đưa ra được những quyết sách, hoạch định  chiến lược phát triển đúng đắn khi Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018 được áp dụng đồng thời tạo nền tảng cho Trường Đại học Khoa học có những phát triển lớn mạnh hơn trong thời gian tới.

Chùm ảnh Hội thảo

 

Vũ Hạnh