Tin tức

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên nghiệm thu thành công nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh “Khai thác các giá trị văn hoá dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”

Ngày:
2020-12-01 16:50:00
Đã xem:
293 lần

Ngày 30/11/2020, Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp nghiệm thu Nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp Tỉnh “Khai thác các giá trị văn hoá dân gian Nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”, Mã số:  NVKHK.03/2017, do PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học chủ nhiệm Nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi Nghiệm thu

Tham dự và đánh giá buổi nghiệm thu có TS. Phạm Quốc Chính – GĐ Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch Hội đồng cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong Hội đồng đánh giá và nghiệm thu, đại diện Sở, ban ngành hữu quan và đại diện Trường Đại học Khoa học.

TS. Phạm Quốc Chính GĐ Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi nghiệm thu

Nhiệm vụ nghiên cứu bắt đầu triển khai từ năm 2017, do Đại học Thái Nguyên chủ trì, Trường Đại học Khoa học là đơn vị thực hiện, PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái làm chủ nhiệm. Với mục tiêu tập trung nghiện cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của nhiệm vụ; Nghiên cứu giá trị VHDG của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (VHDG của dân tộc Tày và văn hóa Trà); Làm rõ thực trạng khai thác giá trị VHDG nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên; Xây dựng sản phẩm du lịch VHDG tỉnh Thái Nguyên; Xây dựng và khai thác 01 tour du lịch VHDG của Thái Nguyên (01 điểm du lịch theo hướng trải nghiệm); Giải pháp truyền thông về du lịch tỉnh Thái Nguyên; Đào tạo nhân lực du lịch (HDV suốt tuyến, thuyết minh tại điểm, cộng đồng địa phương). Sau gần 03 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt được các kết quả cụ thể: Cải tạo không gian cảnh quan, các điểm du lịch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch từ chất liệu VHDL của Thái Nguyên; Xây dựng 01 tuyến du lịch VHDG đặc trưng du lịch Thái Nguyên; Xây dựng 01 điểm du lịch theo hướng không gian trải nghiệm; Thiết kế Bộ sản phẩm truyền thông quảng bá du lịch Thái Nguyên theo hướng gắn với giá trị VHDG; Đào tạo 50 hướng dẫn viên suốt tuyến; Đào tạo được đội ngũ 30 thuyết minh du lịch tại điểm; Tập huấn 2 nhóm cộng đồng làm du lịch.

Được biết đây là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu về vấn đề khai thác VHDG nhằm phát triển du lịch của Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu và sản phẩm của Nhiệm vụ đã góp phần làm gia tăng năng lực cạnh tranh của du lịch Thái Nguyên: điểm đến hấp dẫn, dịch vụ đa dạng, nhân lực du lịch có chất lượng; gia tăng số lượng sản phẩm/dịch vụ du lịch, tăng cường kết nối điểm du lịch; gia tăng thu nhập từ du lịch cho cộng đồng. Bảo tồn di sản văn hoá, nâng cao ý thức giữ gìn di sản văn hoá, quảng bá di sản văn hoá của Thái Nguyên. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên, nhận thức đúng đắn về việc bảo vệ môi trường sinh thái nhân văn.

PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, chủ nhiệm Nhiệm vụ nghiên cứu báo cáo kết quả nhiệm vụ trước Hội đồng

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của công trình và tinh thần làm việc nghiêm túc, tâm huyết, trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ. Nội dung nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ được giải quyết một cách triệt để, đặc biệt các mô hình đã vận hành thành công trong thực tiễn. Các sản phẩm của nhiệm vụ được đánh gía cao so với yêu cầu và thể hiện sự công phu, kĩ lưỡng của chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên trong quá trình thực hiện nghiên cứu.

 Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh kết luận: Nhiệm vụ KH&CN “Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển di lịch tỉnh Thái Nguyên” đạt 96 điểm, đạt loại xuất sắc. Đề nghị đơn vị tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Hội đồng, hoàn thiện Nhiệm vụ theo góp ý của Hội đồng. Sau khi hoàn chỉnh theo quy định, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ có quyết định công nhận kết quả và giao các đơn vị triển khai ứng dụng, thực hiện các kết quả nghiên cứu của đề tài.

Hội đồng nghiệm thu cùng Ban chủ nhiệm Nhiệm vụ chụp ảnh lưu niệm

Linh Chi – TNUS Media