Tin tức

Thông tin về hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2021

Ngày:
2021-04-16 16:41:08
Đã xem:
109 lần

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam trực thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2021, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên vinh dự được chọn là đơn đăng cai vị tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021. Đây là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và các lĩnh vực liên quan gặp gỡ, trao đổi, trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như hợp tác phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành.

Ban Tổ chức Hội nghị có sự tham gia của nhiều nhà khoa học có uy tín trong ngành Công nghệ Sinh học. Đại diện lãnh đạo đơn vị đăng cai, PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, là Trưởng Ban Tổ chức hội nghị.

Về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị dự kiến là từ ngày 23 - 24 tháng 10 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên.

Tiến trình hội nghị gồm 02 phiên:

- Phiên toàn thể: Báo cáo tổng quan về các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Sinh học nổi bật.

- Các phiên báo cáo ở tiểu ban chuyên ngành: Bao gồm các báo cáo khoa học tại 5 tiểu ban chuyên môn.

Các tiểu ban chuyên môn gồm:

1)     Tiểu ban Công nghệ Gene và Protein

2)     Tiểu banc Công nghệ Sinh học Tế bào

3)     Tiểu ban Công nghệ Sinh học Nông nghiệp

4)     Tiểu ban Công nghệ Sinh học Y Dược

5)     Tiểu ban Công nghệ Vi sinh và Môi trường

Hình thức báo cáo hội nghị gồm các hình thức sau:

- Báo cáo tổng quan: Báo cáo được trình bày tại phiên toàn thể của hội nghị.

- Báo cáo trình bày (oral): Trình bày tại các tiểu ban, mỗi báo cáo không quá 20 phút bao gồm cả phần thảo luận.

- Báo cáo poster: Báo cáo được trình bày trong khổ giấy A0.

- Triển lãm: Diễn ra trong suốt thời gian hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học có thể chuyển giao, thương mại hóa; giới thiệu của các doanh nghiệp về các trang thiết bị, máy móc, vật tư hóa chất phòng thí nghiệm phục vụ cho Công nghệ Sinh học.

Về tài liệu xuất bản của hội nghị

- Kỷ yếu của hội nghị: Tất cả các báo cáo được Ban tổ chức chấp thuận đều được đăng tóm tắt trong cuốn Kỷ yếu của hội nghị. Kỷ yếu được cung cấp tại hội nghị cho đại biểu tham dự.

- Tuyển tập báo cáo toàn văn của hội nghị: Các bài báo cáo toàn văn gửi đến hội nghị nếu đạt yêu cầu sẽ được biên tập và xuất bản trong Tuyển tập báo cáo toàn văn của hội nghị có mã số tiêu chuẩn quốc tế ISBN và được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính 0,75 điểm/bài. Tuyển tập hội nghị được cung cấp cho các báo cáo viên có bài được đăng.

Hội nghị có thành phần tham gia gồm: tất cả các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, sinh viên, học viên sau đại học trong cả nước quan tâm đến mục tiêu và nội dung của hội nghị, được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo, triển lãm tại hội nghị.

* Các mốc thời gian cần lưu ý:

- Thời hạn nộp Báo cáo toàn văn: đến ngày 30/7/2021

- Thời hạn nộp lệ phí cho Báo cáo toàn văn: đến ngày 30/7/2021

- Thời hạn nộp Báo cáo tóm tắt oral và poster: đến ngày 30/8/2021

- Thời hạn đăng ký tham dự hội nghị: đến ngày 30/8/2021

- Thời hạn nộp lệ phí tham dự Hội nghị: đến ngày 30/8/2021

Việc đăng ký tham dự hội nghị được thực hiện trên trang web của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (http://cnsh2021.tnus.edu.vn). Bài báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn tham gia hội nghị được gửi vào hộp thư: cnsh2021@tnus.edu.vn.

Ban Tổ chức hội nghị kêu gọi sự tài trợ quý báu từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm đến sự phát triển của ngành Công nghệ Sinh học Việt Nam. Mức tài trợ và các quyền lợi tương ứng cho nhà tài trợ thông báo cụ thể trong Thư mời tài trợ trên trang web của Hội nghị. Thông tin về hội nghị sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web của hội nghị: http://cnsh2021.tnus.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tel: (0208) 3-904-315. Fax: (0208) 3-746-965.

Hoặc liên hệ với: TS. Nguyễn Phú Hùng – Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học (Điện thoại: 0818432886) hoặc TS. Vũ Thị Lan (Điện thoại: 0914504250).

Email: cnsh2021@tnus.edu.vn

Website: http://cnsh2021.tnus.edu.vn

 TNUS MEDIA