Tin tức

Tập huấn “Đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Ngày:
2021-03-22 14:13:04
Đã xem:
135 lần

Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2021-2025, Trường Đại học Khoa học triển khai đánh giá các chương trình đào tạo (CTĐT): Cử nhân Luật, Cử nhân Công tác xã hội, cử nhân Khoa học quản lý, Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. Đây được coi là nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Khoa học trong năm 2021, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Nhà trường đã làm việc với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội và mời chuyên gia của Trung tâm về tập huấn “Đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Chương trình tập huấn diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2021. Với mong muốn được hướng dẫn cặn kẽ và chi tiết nhất cách tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội và các cán bộ, giảng viên của các CTĐT được đánh giá đã có 2 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả.

Ngày thứ nhất (17/3/2021), dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, TS. Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn đã nắm rõ được quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cách phân tích nội hàm và sử dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá; thực hành phân tích một số tiêu chí, xác định danh mục thông tin minh chứng cần cho các tiêu chuẩn, tiêu chí.

Ngày thứ hai (18/3/2021), các thành viên tham gia tập huấn đã được chuyên gia, TS. Trần Hữu Lượng hướng dẫn chi tiết hơn về cách tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; cách xử lý thông tin minh chứng và thu thập thông tin trong tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; hướng dẫn kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong khuôn khổ của chương trình, các CBGV của Nhà trường đã được thực hành viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo một số tiêu chí, tiêu chuẩn để sẵn sàng chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài – một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Nhà trường trong năm 2021.

Một số hình ảnh:

(PHÒNG KT & ĐBCLGD)