Tin tức

Nghiên cứu sinh Đàm Thị Tấm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Nhân học

Ngày:
2020-07-08 16:06:49
Đã xem:
270 lần

Ngày 06/07/2020, tại Học viện Khoa học Xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), nghiên cứu sinh Đàm Thị Tấm, giảng viên khoa Du lịch, trường Đại học Khoa học đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài: “Tổ chức bản của người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh và PGS.TS. Lâm Bá Nam.

Đóng góp của luận án được khẳng định trên nhiều phương diện. Về lý luận: Luận án trình bày một cách toàn diện, có hệ thống về tổ chức bản của người Nùng Phàn Slình ở địa bàn nghiên cứu. Về thực tiễn, luận án góp phần bảo lưu các giá trị truyền thống cho quá trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa của người Nùng Phàn Slình trong bối cảnh công nghiệp hóa, toàn cầu hóa hiện nay. Kết quả nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo tồn và phát huy những yếu tố văn hóa tích cực của bản trong quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương.

Lễ bảo vệ luận án đánh dấu sự trưởng thành trên lĩnh vực chuyên môn, học thuật của tân Tiến sĩ Nhân học Đàm Thị Tấm, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nhân sự của Khoa Du lịch nói riêng, trường Đại học Khoa học nói chung. Bên cạnh những đóng góp khoa học nói trên, hy vọng kết quả luận án sẽ được ứng dụng trong nhiều bài giảng và công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên khối ngành khoa học xã hội.

Một số hình ảnh trong  lễ bảo vệ Luận án và buổi lễ chúc mừng Tân Tiến sĩ tại trường Đại học Khoa học:

 

Khoa Du lịch