Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

28.09.2021
07:00
Tập huấn lớp cập nhật kiến thức Du lịch (cả ngày)
Còn 0 ngày 9 giờ 36 phút nữa

Tập huấn lớp cập nhật kiến thức Du lịch (cả ngày)

Hội trường TNUS
28.09.2021
13:30
Hội nghị CBVC Khoa KHXH&NV
Còn 0 ngày 16 giờ 6 phút nữa

Hội nghị CBVC Khoa KHXH&NV

Phòng họp 2
28.09.2021
14:30
Hội nghị CBVC Phòng ĐT-QLKH&HTQT
Còn 0 ngày 17 giờ 6 phút nữa

Hội nghị CBVC Phòng ĐT-QLKH&HTQT

Phòng hội thảo
29.09.2021
07:00
Tập huấn lớp cập nhật kiến thức Du lịch (cả ngày)
Còn 1 ngày 9 giờ 36 phút nữa

Tập huấn lớp cập nhật kiến thức Du lịch (cả ngày)

Hội trường TNUS
29.09.2021
08:30
Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Hóa học
Còn 1 ngày 11 giờ 6 phút nữa

Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Hóa học

Phòng hội thảo
29.09.2021
14:00
Hội nghị cán bộ viên chức Khoa KHCB
Còn 1 ngày 16 giờ 36 phút nữa

Hội nghị cán bộ viên chức Khoa KHCB

Phòng hội thảo
30.09.2021
07:00
Tập huấn lớp cập nhật kiến thức Du lịch (cả ngày)
Còn 2 ngày 9 giờ 36 phút nữa

Tập huấn lớp cập nhật kiến thức Du lịch (cả ngày)

Hội trường TNUS
30.09.2021
08:00
Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Luật
Còn 2 ngày 10 giờ 36 phút nữa

Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Luật

Phòng hội thảo
01.10.2021
09:00
Họp Hội đồngxét Tốt nghiệp các lớp VLVH
Còn 3 ngày 11 giờ 36 phút nữa

Họp Hội đồngxét Tốt nghiệp các lớp VLVH

Phòng họp 2
02.10.2021
07:00
Tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên (cả ngày)
Còn 4 ngày 9 giờ 36 phút nữa

Tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên (cả ngày)

Hội trường TNUS
03.10.2021
07:00
Tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên (cả ngày)
Còn 5 ngày 9 giờ 36 phút nữa

Tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên (cả ngày)

Hội trường TNUS