Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

01.03.2021
07:45
Họp giao ban tháng 3 năm 2021
Còn 0 ngày 7 giờ 9 phút nữa

Họp giao ban tháng 3 năm 2021

Hội trường TNUS
01.03.2021
14:00
Họp rà soát, bổ sung,quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021
Còn 0 ngày 0 giờ 54 phút nữa

Họp rà soát, bổ sung,quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021

Phòng họp 2
01.03.2021
14:00
Họp triển khai dự án FOREST của ERASMUS + (KICH-OFF MEETING)
Còn 0 ngày 0 giờ 54 phút nữa

Họp triển khai dự án FOREST của ERASMUS + (KICH-OFF MEETING)

Hội trường TNUS
01.03.2021
14:30
Họp Chi bộ KT&ĐBCLGD
Còn 0 ngày 0 giờ 24 phút nữa

Họp Chi bộ KT&ĐBCLGD

Phòng hội thảo
02.03.2021
14:00
Họp triển khai dự án FOREST của ERASMUS + (KICH-OFF MEETING)
Còn 0 ngày 23 giờ 5 phút nữa

Họp triển khai dự án FOREST của ERASMUS + (KICH-OFF MEETING)

Hội trường TNUS