Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

09.12.2021
08:30
Họp Hội đồng thẩm định Đề án mở ngành ĐT: Quản lý TDTT
Còn 0 ngày 12 giờ 14 phút nữa

Họp Hội đồng thẩm định Đề án mở ngành ĐT: Quản lý TDTT

Hội trường TNUS
10.12.2021
08:00
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống
Còn 0 ngày 11 giờ 15 phút nữa

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống

Trực tuyến
10.12.2021
08:30
Họp xét tốt nghiệp các lớp liên thông
Còn 0 ngày 11 giờ 45 phút nữa

Họp xét tốt nghiệp các lớp liên thông

Phòng họp 2
10.12.2021
08:30
Hội nghị trực tuyến: Công đoàn với phong trào thi đua LĐST, NCKH trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm
Còn 0 ngày 11 giờ 45 phút nữa

Hội nghị trực tuyến: Công đoàn với phong trào thi đua LĐST, NCKH trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm

Trực tuyến
11.12.2021
07:30
Tập huấn trực tuyến: Giáo dục sinh sản và tình dục cho đoàn viên thanh niên
Còn 1 ngày 10 giờ 45 phút nữa

Tập huấn trực tuyến: Giáo dục sinh sản và tình dục cho đoàn viên thanh niên

Trực tuyến
12.12.2021
07:30
Tập huấn trực tuyến: Giáo dục sinh sản và tình dục cho đoàn viên thanh niên
Còn 2 ngày 10 giờ 45 phút nữa

Tập huấn trực tuyến: Giáo dục sinh sản và tình dục cho đoàn viên thanh niên

Trực tuyến