Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

19.04.2021
15:00
Họp xét chế độ của người lao động
Còn 0 ngày 1 giờ 27 phút nữa

Họp xét chế độ của người lao động

Phòng họp 2
20.04.2021
09:00
Bàn giao hồ sơ Hội đồng trường
Còn 0 ngày 19 giờ 27 phút nữa

Bàn giao hồ sơ Hội đồng trường

Phòng họp 2
20.04.2021
09:45
Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức
Còn 0 ngày 20 giờ 12 phút nữa

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức

Phòng họp 2
20.04.2021
15:00
Họp xét đền bù chi phí đào tạo
Còn 1 ngày 1 giờ 27 phút nữa

Họp xét đền bù chi phí đào tạo

Phòng họp 2
22.04.2021
09:00
Nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở thực hiện từ năm 2021 của TS. Nguyễn Thị Thu Thúy
Còn 2 ngày 19 giờ 27 phút nữa

Nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở thực hiện từ năm 2021 của TS. Nguyễn Thị Thu Thúy

Phòng hội thảo
22.04.2021
14:00
Hội nghị triển khai phối hợp với Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030
Còn 3 ngày 0 giờ 27 phút nữa

Hội nghị triển khai phối hợp với Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030

Đại học Thái Nguyên
22.04.2021
14:00
Họp xét danh mục Đề tài NCKH cấp ĐH năm 2022, cấp cơ sở năm 2021, sinh viên (2021-2022)
Còn 3 ngày 0 giờ 27 phút nữa

Họp xét danh mục Đề tài NCKH cấp ĐH năm 2022, cấp cơ sở năm 2021, sinh viên (2021-2022)

Phòng họp 2
23.04.2021
08:00
Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021
Còn 3 ngày 18 giờ 27 phút nữa

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021

TNUS
23.04.2021
13:30
Hội nghị tuyên truyền Phòng, chống tham nhũng Đại học Thái Nguyên Năm học 2020 -2021
Còn 3 ngày 23 giờ 57 phút nữa

Hội nghị tuyên truyền Phòng, chống tham nhũng Đại học Thái Nguyên Năm học 2020 -2021

Đại học Thái Nguyên