Ngành nghề đào tạo | Giới thiệu về TNUS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

Dịch vụ pháp luật Quản trị khách sạn và Resort
Kỹ thuật xét nghiệm Y - sinh  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ

> Luật > Hướng dẫn du lịch
> Luật tài chính - ngân hàng > Nhà hàng - Khách sạn
> Luật Thương mại Quốc tế > Quản trị lữ hành
> Tiếng Anh ứng dụng > Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
> Tiếng Anh du lịch > Báo chí
> Công tác xã hội  > Thư viện - Thiết bị trường học
> Phát triển cộng đồng  > Thư viện - Quản lý văn thư 
> Tham vấn  > Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
> Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh  > Quản lý Hành chính công
> Phân tích Kiểm nghiệm và Tiêu chuẩn hóa Dược Phẩm > Quản lý Nhân lực
> Công nghệ hóa phân tích > Quản lý Doanh nghiệp
> Toán tin > Quản lý Đất đai và kinh doanh Bất động sản
> Văn học ứng dụng > Quản lý Tài nguyên và Môi trường
> Khai thác Du lịch thông minh > Công nghệ xử lý ô nhiễm Môi trường
> Xây dựng Đảng và Quản lý Nhà nước > An toàn, Sức khỏe và Môi trường 
> Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

> Thạc sĩ Toán ứng dụng > Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường
> Thạc sĩ Phương pháp Toán sơ cấp > Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
> Thạc sĩ Công nghệ sinh học > Tiến sĩ Đại số và lý thuyết số
> Thạc sĩ Văn học Việt Nam > Tiến sĩ Toán ứng dụng
> Thạc sĩ Hóa phân tích > Tiến sĩ Hóa sinh học
> Thạc sĩ Quang học