Thông báo - Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 01 năm 2022 20.01.2022
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật đợt tháng 12 năm 2021 21.12.2021
3. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2021 07.08.2021
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật 08.07.2021
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 6 năm 2021 24.06.2021
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 25.05.2021
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật 20.05.2021
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học hình thức VLVH ngành Luật 20.05.2021
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh 20.05.2021
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 02.04.2021
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh 23.02.2021
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật. 05.01.2021
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh 25.12.2020
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Toán học. 25.12.2020
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Luật. 25.12.2020
16. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH chuyên ngành Tiếng Anh ứng dụng (ngành Ngôn ngữ Anh) 04.12.2020
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH chuyên ngành Tin học ứng dụng (ngành Toán - Tin) 04.12.2020
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh. 03.12.2020
19. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 11 năm 2020. 25.11.2020
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh. 11.11.2020