Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Thông báo 08.07.2021
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 6 năm 2021 Thông báo 24.06.2021
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 Thông báo 25.05.2021
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Thông báo 20.05.2021
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học hình thức VLVH ngành Luật Thông báo 20.05.2021
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 20.05.2021
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Thông báo 02.04.2021
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 23.02.2021
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật. Thông báo 05.01.2021
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 25.12.2020
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Toán học. Thông báo 25.12.2020
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Luật. Thông báo 25.12.2020
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH chuyên ngành Tiếng Anh ứng dụng (ngành Ngôn ngữ Anh) Thông báo 04.12.2020
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH chuyên ngành Tin học ứng dụng (ngành Toán - Tin) Thông báo 04.12.2020
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh. Thông báo 03.12.2020
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 11 năm 2020. Thông báo 25.11.2020
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh. Thông báo 11.11.2020
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh. Thông báo 11.11.2020
19. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Toán tin Thông báo 15.10.2020
20. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 15.10.2020