Vừa làm vừa học | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Thông báo 02.04.2021
2. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 23.02.2021
3. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật. Thông báo 05.01.2021
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 25.12.2020
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Toán học. Thông báo 25.12.2020
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Luật. Thông báo 25.12.2020
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH chuyên ngành Tiếng Anh ứng dụng (ngành Ngôn ngữ Anh) Thông báo 04.12.2020
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH chuyên ngành Tin học ứng dụng (ngành Toán - Tin) Thông báo 04.12.2020
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh. Thông báo 03.12.2020
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 11 năm 2020. Thông báo 25.11.2020
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh. Thông báo 11.11.2020
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh. Thông báo 11.11.2020
13. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Toán tin Thông báo 15.10.2020
14. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 15.10.2020
15. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 15.10.2020
16. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 Thông báo 01.10.2020
17. Quyết định v/v công nhân sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020 Thông báo 20.08.2020
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Toán học. Thông báo 17.08.2020
19. Quyết định v/v cộng nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Thông báo 19.06.2020
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Toán học Thông báo 19.06.2020