Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 06.08.2021
2. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 17.06.2021
3. Thông báo V/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ. 21.01.2021
4. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 29.12.2020
5. Thông báo v/v lùi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 01.10.2020
6. Thông báo v/v thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 04.09.2020
7. Kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học ĐHTN đợt 1 năm 2020 16.07.2020
8. Thông báo về lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 6 năm 2020. 28.05.2020
9. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lưu Phương Thảo 19.05.2020
10. Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lưu Phương Thảo 26.03.2020
11. Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường Đại học Khoa học 01.10.2019
12. Thông báo về lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 17.09.2019
13. Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Trần Đức Dũng 02.08.2019
14. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ ThS, ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đợt 1 năm 2019. 21.01.2019
15. Thông báo về lễ trao bằng ThS. 09.01.2019
16. Thông báo v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 09/12/2018 28.12.2018
17. Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019. 05.12.2018
18. Thông báo v/v thu nhận luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ, khóa học 4/2016-4/2018. 16.03.2018
19. Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh 09.03.2018
20. Thông báo về lễ trao bằng thạc sĩ 07.03.2018