Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Thông tin luận án 12.07.2021
2. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp Cơ sở của NCS. Đỗ Văn Kiên Thông tin luận án 12.07.2021
3. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 Thông báo 17.06.2021
4. Lịch thi tuyển sinh sau đại học tháng 4 năm 2021 Lịch thi 16.04.2021
5. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2020. Danh sách cấp bằng 04.02.2021
6. Thông báo V/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ. Thông báo 21.01.2021
7. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 Thông báo 29.12.2020
8. Thông báo v/v lùi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 Thông báo 01.10.2020
9. Thông báo v/v thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 Thông báo 04.09.2020
10. Kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học ĐHTN đợt 1 năm 2020 Thông báo 16.07.2020
11. Thông báo về lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 6 năm 2020. Thông báo 28.05.2020
12. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lưu Phương Thảo Thông báo 19.05.2020
13. Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lưu Phương Thảo Thông báo 26.03.2020
14. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2019. Danh sách cấp bằng 10.03.2020
15. Luận án tiến sĩ Toán học - NCS Lưu Phương Thảo Thông tin luận án 17.01.2020
16. Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đối với học viên thạc sĩ, NCS của Trường Đại học Khoa học Thông báo 01.10.2019
17. Thông báo về lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 Thông báo 17.09.2019
18. Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Trần Đức Dũng Thông báo 02.08.2019
19. Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lưu Phương Thảo Thông tin luận án 02.08.2019
20. Danh sách luận văn Thạc sỹ bảo vệ đợt 1 năm 2019 Thông tin luận văn 18.07.2019