Thông báo - Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. 08.07.2021
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 6 năm 2021 19.06.2021
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 5 năm 2021 25.05.2021
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 25.05.2021
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 25.05.2021
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 25.05.2021
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện 20.05.2021
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện 20.05.2021
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện 20.05.2021
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Luật 20.05.2021
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. 20.05.2021
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Luật 20.05.2021
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật 20.05.2021
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện 20.05.2021
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện 20.05.2021
16. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7B 20.05.2021
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7B 20.05.2021
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7A 20.05.2021
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7A 20.05.2021
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Toán học. 20.05.2021