Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
2. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
3. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
4. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019
5. Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với SV hệ CQ TN từ tháng 10/2019 đến 31/12/2020. 02.10.2019
6. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 16.08.2019
7. Thông báo V/v ĐKHP cùng K17 HK I năm học 2019 - 2020. 16.08.2019
8. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019-2020. 31.07.2019
9. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 03.07.2019
10. Danh sách sinh viên tốt nghiệp K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14 đợt tháng 06 năm 2019 hệ chính quy 07.06.2019
11. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2019. 09.04.2019
12. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11, K12, K13 đợt tháng 03 năm 2019 hệ chính quy 05.03.2019
13. Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13,14 15.01.2019
14. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. 05.12.2018
15. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 27.05.2018
16. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. 23.05.2018
17. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 23.04.2018
18. Thông báo điều chỉnh giảng đường học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 26/3/2018) 27.03.2018
19. Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 3 năm 2018 hệ chính quy 15.03.2018
20. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2018. 09.02.2018