Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2021 09.04.2021
2. Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17,18 học kỳ I năm học 2020-2021 09.04.2021
3. Thông báo V/v triển khai dạy học trực tuyến hệ ĐHCQ học kỳ II năm học 2020-2021 22.02.2021
4. Quyết định Ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy Trường Đại học Khoa học. 02.02.2021
5. Thông báo V/v điều chỉnh KH tổ chức các lớp HP cải thiện đợt 2 đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 11.12.2020
6. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 11 năm 2020. 24.11.2020
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020. 07.10.2020
8. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 9 năm 2020 17.09.2020
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
10. Thông báo v/v ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021. 05.08.2020
11. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2020. 21.07.2020
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. 09.07.2020
13. Thông báo V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ KLTN cho sinh viên K14 hệ chính quy. 12.05.2020
14. Thông báo V/v tiếp tục lùi thời gian trở lại Trường do dịch bệnh Covid-19 12.03.2020
15. Thông báo V/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến 12.03.2020
16. Thông báo V/v mở các lớp cải thiện các môn Lý luận chính trị HK II năm học 2019-2020. 12.02.2020
17. Thông báo V/v tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo hệ chính quy HK II năm học 2019-2020 07.02.2020
18. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. 04.02.2020
19. Thông báo V/v ĐKHP K16, 17 năm học 2019-2020 02.01.2020
20. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 10 năm 2019 hệ chính quy 08.10.2019