Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo khóa 19. 12.10.2021
2. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) 17.09.2021
3. Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 15.09.2021
4. Quyết định vv công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT Đợt 1 năm 2021 12.08.2021
5. Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT 11.08.2021
6. Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 11.08.2021
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT đợt 2 năm 2021 11.08.2021
8. Thông báo v/v triển khai dạy - học trực tuyến hệ ĐHCQ học kỳ I năm học 2021-2022 09.08.2021
9. Thông báo V/v triển khai ĐKHP đại học hệ chính quy K16, 17, 18 học kỳ II năm học 2021-2022 07.08.2021
10. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2021. 26.07.2021
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng Đợt 1 năm 2021. 06.07.2021
12. Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT năm 2021. 03.07.2021
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 6 năm 2021 24.06.2021
14. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2021 09.04.2021
15. Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17,18 học kỳ I năm học 2020-2021 09.04.2021
16. Thông báo V/v triển khai dạy học trực tuyến hệ ĐHCQ học kỳ II năm học 2020-2021 22.02.2021
17. Quyết định Ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy Trường Đại học Khoa học. 02.02.2021
18. Thông báo V/v điều chỉnh KH tổ chức các lớp HP cải thiện đợt 2 đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 11.12.2020
19. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 11 năm 2020. 24.11.2020
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020. 07.10.2020