Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2021. 26.07.2021
2. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng Đợt 1 năm 2021. 06.07.2021
3. Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT năm 2021. 03.07.2021
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 6 năm 2021 24.06.2021
5. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2021 09.04.2021
6. Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17,18 học kỳ I năm học 2020-2021 09.04.2021
7. Thông báo V/v triển khai dạy học trực tuyến hệ ĐHCQ học kỳ II năm học 2020-2021 22.02.2021
8. Quyết định Ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy Trường Đại học Khoa học. 02.02.2021
9. Thông báo V/v điều chỉnh KH tổ chức các lớp HP cải thiện đợt 2 đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 11.12.2020
10. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 11 năm 2020. 24.11.2020
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020. 07.10.2020
12. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 9 năm 2020 17.09.2020
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
14. Thông báo v/v ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021. 05.08.2020
15. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2020. 21.07.2020
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. 09.07.2020
17. Thông báo V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ KLTN cho sinh viên K14 hệ chính quy. 12.05.2020
18. Thông báo V/v tiếp tục lùi thời gian trở lại Trường do dịch bệnh Covid-19 12.03.2020
19. Thông báo V/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến 12.03.2020
20. Thông báo V/v mở các lớp cải thiện các môn Lý luận chính trị HK II năm học 2019-2020. 12.02.2020