Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 18.10.2018
2. Lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 đợt 2 28.09.2018
3. Lịch thi các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 14.09.2018
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 2 18.07.2018
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 20127 - 2018 đợt 1 18.07.2018
6. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 03.05.2018
7. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018 27.04.2018
8. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 15 17.04.2018
9. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 17.04.2018
10. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 17.04.2018
11. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 17.04.2018
12. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 21.03.2018
13. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 14 21.03.2018
14. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 13 21.03.2018
15. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 12 21.03.2018
16. Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện học kỳ I năm học 2017 - 2018 06.03.2018
17. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện học kỳ I năm học 2017 - 2018 04.03.2018
18. Thông báo điều chỉnh lịch thi HK I năm học 2017-2018 khóa 15. 15.12.2017
19. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức HK I năm học 2017-2018 khóa 15 14.12.2017
20. Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 12 HK I năm học 2017-2018. 04.12.2017