Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2018 - 2019 đợt 3 26.04.2019
2. Thông báo điều chỉnh lịch thi và phân công coi thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 26.04.2019
3. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 19.04.2019
4. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 19.04.2019
5. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 14 03.04.2019
6. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ II năm học 2018 - 2019 khóa 13 03.04.2019
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 01/2019 (Đợt 1 năm học 2018-2019) 16.01.2019
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK1 năm học 2018 - 2019 11.01.2019
9. Thông báo điều chỉnh hình thức thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 11.01.2019
10. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK1 năm học 2018-2019 (Dự kiến) 04.01.2019
11. Thông báo bổ sung và điều chỉnh phân công coi thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15,16 30.12.2018
12. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 06.12.2018
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15 06.12.2018
14. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 26.11.2018
15. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 16 13.11.2018
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 15 13.11.2018
17. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019 09.11.2018
18. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 06.11.2018
19. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 06.11.2018
20. Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 18.10.2018