Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021 Lịch thi 15.04.2021
2. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2021 Thông báo 09.04.2021
3. Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17,18 học kỳ I năm học 2020-2021 Thông báo 09.04.2021
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16 Lịch thi 02.04.2021
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15 Lịch thi 02.04.2021
6. Thông báo V/v triển khai dạy học trực tuyến hệ ĐHCQ học kỳ II năm học 2020-2021 Thông báo 22.02.2021
7. Quyết định Ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy Trường Đại học Khoa học. Thông báo 02.02.2021
8. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 15,16 học kỳ I năm học 2020-2021. Kết quả học tập 02.02.2021
9. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 17, 18 Lịch học 27.01.2021
10. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 17 Lịch học 21.01.2021
11. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 18 Lịch học 21.01.2021
12. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại (đợt 1) năm học 2020 - 2021 Lịch thi 20.01.2021
13. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 2, năm học 2020 - 2021 Lịch thi 20.01.2021
14. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 17 Lịch thi 22.12.2020
15. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 18 Lịch thi 22.12.2020
16. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 Lịch học 21.12.2020
17. Thời khóa biểu các lớp học phần cải thiện đợt 2 năm học 2020 - 2021 Lịch học 21.12.2020
18. Thông báo V/v điều chỉnh KH tổ chức các lớp HP cải thiện đợt 2 đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 Thông báo 11.12.2020
19. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15,16 Lịch học 10.12.2020
20. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 11 năm 2020. Thông báo 24.11.2020