Đại học chính quy | Đào tạo

Tiêu đề Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 10 năm 2021 Thông báo 12.11.2021
2. Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo sinh viên ĐHCQ do tình hình COVID-19 Thông báo 02.11.2021
3. Thông báo vv điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I, năm học 2021-2022 Thông báo 27.10.2021
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2021 Thông báo 25.10.2021
5. Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo khóa 19. Thông báo 12.10.2021
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) Thông báo 17.09.2021
7. Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Thông báo 15.09.2021
8. Quyết định vv công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT Đợt 1 năm 2021 Thông báo 12.08.2021
9. Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT Thông báo 11.08.2021
10. Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Thông báo 11.08.2021
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT đợt 2 năm 2021 Thông báo 11.08.2021
12. Thông báo v/v triển khai dạy - học trực tuyến hệ ĐHCQ học kỳ I năm học 2021-2022 Thông báo 09.08.2021
13. Thông báo V/v triển khai ĐKHP đại học hệ chính quy K16, 17, 18 học kỳ II năm học 2021-2022 Thông báo 07.08.2021
14. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2021. Thông báo 26.07.2021
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng Đợt 1 năm 2021. Thông báo 06.07.2021
16. Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT năm 2021. Thông báo 03.07.2021
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 6 năm 2021 Thông báo 24.06.2021
18. Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè cho sinh viên đăng ký năm học 2020-2021 Lịch học 09.06.2021
19. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021 Lịch thi 15.04.2021
20. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2021 Thông báo 09.04.2021