QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Ngày: 23/09/2022

Chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành                  Mã ngành: 7810103
Trình độ đào tạo: Đại học                                                          Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20); Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo các Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức, thực hiện, quản lý, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các loại hình dịch vụ lưu trú khác theo quy định của pháp luật; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh hoạt để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo theo tiêu chuẩn nghề du lịch quốc gia/vùng/quốc tế; có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao; có khả năng tự học, tự trau dồi kiến thức, cập nhật những kiến thức về quản trị nhà hàng, khách sạn đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của ngành trong hiện tại và tương lai.

2. Mục tiêu cụ thể

- Có kiến thức và khả năng lập luận để phân tích, áp dụng các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về du lịch vào lĩnh vực quản trị nhà hàng – khách sạn.

- Có thái độ, kỹ năng cá nhân và sự chuyên nghiệp để tiếp cận, lập luận, phân tích, tư duy, tổng hợp và đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong thực tiễn chuyên môn nhà hàng – khách sạn.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm để truyền đạt, đàm phán, thuyết phục, thiết lập tổ chức và lãnh đạo nhóm nhằm đạt tới mục tiêu đã đề ra trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn.

- Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành quy trình quản lý cơ sở kinh doanh nhà hàng – khách sạn với quy mô từ nhỏ đến vừa.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để làm việc tại các vị trí:

 - Nhân viên, quản lý tại các bộ phận lễ tân, buồng (phòng), quầy bar, nhà hàng, sự kiện… của khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước.

 - Nhân viên, quản lý tại bộ phận kinh doanh, marketing, sales của khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước.

 - Khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn.

 - Chuyên viên tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam.

 - Chuyên viên các phòng, ban, trung tâm của ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch từ địa phương đến trung ương.

 - Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Du lịch (P.408 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Trưởng Khoa: TS. Chu Thành Huy – 0945.374.116

Phụ trách Bộ môn Nhà hàng – Khách sạn: TS. Đỗ Thị Vân Hương – 0917.758.595

Phụ trách Bộ môn Lữ hành: ThS. Hoàng Thị Phương Nga – 0963.954.999

Email: dulich@tnus.edu.vn

https://www.facebook.com/tourismtnus

File(s) đính kèm: