TOÁN TIẾNG ANH

Ngày: 27/12/2022

Chương trình đào tạo: TOÁN TIẾNG ANH                                      Ngành đào tạo: Toán học
Mã ngành: 7460101                                                                         Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm                                                                Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học (A00); Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Chương trình cử nhân Toán tiếng Anh trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học; kiến thức cơ bản và nâng cao về Toán học bằng tiếng Anh. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy Toán bằng tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục và có khả năng nghiên cứu Toán học ở mức độ chuyên sâu tại các viện, trung tâm nghiên cứu.

2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức chung

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng. Có thể vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm bảo đảm hình thành con người phát triển toàn diện, hữu ích.

- Năng lực ngoại ngữ tốt, sử dụng hiệu quả trong công việc (giảng dạy Toán bằng tiếng Anh hay nghiên cứu về Toán học).

Kiến thức chuyên môn

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực Đại số và lý thuyết số (Đại số tuyến tính, Đại số đại cương, Lý thuyết đa thức, Lý thuyết số, Lý thuyết nhóm, Lý thuyết vành và môđun) và lĩnh vực Giải tích ứng dụng (Giải tích cổ điển, Giải tích hàm, Giải tích lồi, Xác suất và Thống kê, Mô hình toán kinh tế, Giải tích số, Lý thuyết tối ưu).

- Sinh viên được trang bị thêm các kiến thức về Đại số sơ cấp, Hình học (Hình học sơ cấp Hình học Affine và Hình học Euclid, Hình học xạ ảnh, Các phép biến hình trong mặt phẳng), Phương trình hàm, Phương trình Diophant và Bất đẳng thức;

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về tiếng Anh, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành Toán;

- Trang bị cho sinh viên một số ngôn ngữ lập trình cơ bản và một số phần mềm Toán học hiện đại.

Kỹ năng mềm

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu; có khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc nhóm;.

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản và trình bày các báo cáo.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu.

 Về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong làm việc nghiêm túc, chính xác;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác, từ đó đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt;

- Có tinh thần sẵn sàng đương đầu với khó khăn, kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê, sáng tạo;

- Có ý thức xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh và cách ứng xử chuẩn mực.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Giáo viên giảng dạy toán học bằng tiếng Anh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường quốc tế;

- Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài nước;

- Chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực toán học tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học;

- Chuyên gia trong các lĩnh vực cần sử dụng công cụ toán học như tài chính, ngân hàng, kế toán, bưu chính, viễn thông, chứng khoán, thống kê…

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học các chuyên ngành tương ứng hoặc liên thông với các ngành có liên quan ở các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Toán - Tin (P.214 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Tư vấn: TS. Phạm Hồng Nam, SĐT: 0987.594.717

Email: namph@tnus.edu.vn

Website: http://toantin.tnus.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/toantin.tnus/

File(s) đính kèm: