Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2021. Đại học chính quy Thông báo 26.07.2021
2. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Sau đại học Thông tin luận án 12.07.2021
3. Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp Cơ sở của NCS. Đỗ Văn Kiên Sau đại học Thông tin luận án 12.07.2021
4. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Vừa làm vừa học Thông báo 08.07.2021
5. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Liên thông Thông báo 08.07.2021
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Liên thông Các chương trình đào tạo 08.07.2021
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển thẳng Đợt 1 năm 2021. Đại học chính quy Thông báo 06.07.2021
8. Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT năm 2021. Đại học chính quy Thông báo 03.07.2021
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 6 năm 2021 Vừa làm vừa học Thông báo 24.06.2021
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 6 năm 2021 Đại học chính quy Thông báo 24.06.2021
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 6 năm 2021 Liên thông Thông báo 19.06.2021
12. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 Sau đại học Thông báo 17.06.2021
13. Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè cho sinh viên đăng ký năm học 2020-2021 Đại học chính quy Lịch học 09.06.2021
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 5 năm 2021 Liên thông Thông báo 25.05.2021
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 Vừa làm vừa học Thông báo 25.05.2021
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 Liên thông Thông báo 25.05.2021
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 Liên thông Thông báo 25.05.2021
18. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 5 năm 2021 Liên thông Thông báo 25.05.2021
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Luật Vừa làm vừa học Thông báo 20.05.2021
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Liên thông Thông báo 20.05.2021