Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Lịch thi tuyển sinh sau đại học tháng 4 năm 2021 Sau đại học Lịch thi 16.04.2021
2. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021 Đại học chính quy Lịch thi 15.04.2021
3. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2021 Đại học chính quy Thông báo 09.04.2021
4. Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập đối với các sinh viên hệ chính quy khóa 15,16,17,18 học kỳ I năm học 2020-2021 Đại học chính quy Thông báo 09.04.2021
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 02.04.2021
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15 Đại học chính quy Lịch thi 02.04.2021
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Vừa làm vừa học Thông báo 02.04.2021
8. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Liên thông Thông báo 02.04.2021
9. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Liên thông Thông báo 02.04.2021
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Liên thông Thông báo 02.04.2021
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Liên thông Thông báo 02.04.2021
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 3 năm 2021 Liên thông Thông báo 02.04.2021
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 3 năm 2021 Liên thông Thông báo 02.04.2021
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Luật Liên thông Thông báo 18.03.2021
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật. Liên thông Thông báo 18.03.2021
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 12 năm 2020. Liên thông Thông báo 04.03.2021
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Vừa làm vừa học Thông báo 23.02.2021
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin- Thư viện Liên thông Thông báo 23.02.2021
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin- Thư viện Liên thông Thông báo 23.02.2021
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội Liên thông Thông báo 23.02.2021