Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Nguyễn Minh Trang Sau đại học Thông tin luận án 27.05.2022
2. Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Dương Thị Hương Sau đại học Thông tin luận án 27.05.2022
3. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Sau đại học Thông tin luận án 23.05.2022
4. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Đỗ Văn Kiên Sau đại học Thông tin luận án 23.05.2022
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 19 Đại học chính quy Lịch thi 17.05.2022
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 18 Đại học chính quy Lịch thi 17.05.2022
7. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2022 Đại học chính quy Thông báo 16.05.2022
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Luật Liên thông Thông báo 10.05.2022
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật Liên thông Thông báo 05.05.2022
10. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh K8A Liên thông Thông báo 05.05.2022
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh Liên thông Thông báo 05.05.2022
12. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Đại học chính quy Lịch học 05.05.2022
13. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Liên thông Thông báo 05.05.2022
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Liên thông Thông báo 05.05.2022
15. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện Liên thông Thông báo 05.05.2022
16. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Liên thông Thông báo 05.05.2022
17. Lịch thi môn Giáo dục thể chất 2 học phần hoãn thi kỳ 2 năm học 2020-2021 K18 Đại học chính quy Lịch thi 05.05.2022
18. Thông báo v/v tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại đơn vị chuyên môn của NCS. Dương Thị Hồng Sau đại học Thông tin luận án 27.04.2022
19. Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 16 Đại học chính quy Lịch thi 24.04.2022
20. Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 17 Đại học chính quy Lịch thi 24.04.2022