Thông báo

Tiêu đề Hệ đào tạo Phân loại Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 10 năm 2021 Đại học chính quy Thông báo 12.11.2021
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 10 năm 2021 Liên thông Thông báo 12.11.2021
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2021 Liên thông Thông báo 12.11.2021
4. Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo sinh viên ĐHCQ do tình hình COVID-19 Đại học chính quy Thông báo 02.11.2021
5. Thông báo vv điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I, năm học 2021-2022 Đại học chính quy Thông báo 27.10.2021
6. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Văn học. Liên thông Thông báo 27.10.2021
7. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Liên thông Thông báo 27.10.2021
8. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Liên thông Thông báo 27.10.2021
9. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Liên thông Thông báo 27.10.2021
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2021. Liên thông Thông báo 27.10.2021
11. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học Liên thông Thông báo 26.10.2021
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9 năm 2021. Liên thông Thông báo 25.10.2021
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9 năm 2021 Liên thông Thông báo 25.10.2021
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2021. Liên thông Thông báo 25.10.2021
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2021 Đại học chính quy Thông báo 25.10.2021
16. Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo khóa 19. Đại học chính quy Thông báo 12.10.2021
17. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Liên thông Thông báo 23.09.2021
18. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện. Liên thông Thông báo 23.09.2021
19. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viên Liên thông Thông báo 23.09.2021
20. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7A Liên thông Thông báo 23.09.2021