Khoa Vật lý & Công nghệ | Cơ cấu tổ chức

 

 

1. Thông tin chung

- Điện thoại liên hệ: 0208.3706.388

- Website: http://vatly.tnus.edu.vn/

- Email:    vatly@tnus.edu.vn

Khoa Vật lý và Công nghệ hiện nay tiền thân là Bộ môn Vật lý trực thuộc khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo quyết định số 396/QĐ-TCCB ngày 03/09/2002. Bộ môn Vật lý được đổi tên thành khoa Vật lý và Công nghệ theo quyết định số 1185/QĐ-ĐHTN ngày 05/10/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

2. Bộ máy lãnh đạo

- TS. Nguyễn Xuân Ca: Trưởng khoa

- TS. Vũ Xuân Hòa: Phó Trưởng khoa

3. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, Khoa Vật lý và Công nghệ có 17 CBGV, trong đó 7 TS, 10 thạc sĩ (7 Cán bộ đang là NCS)

4. Thành tích tiêu biểu

4.1.Về đào tạo

- Đào tạo trình độ đại học: Từ năm 2003 đến nay Khoa đã đào tạo 300 sinh viên hệ đại học chính quy.

- Đào tạo trình độ sau đại học: Hiện nay Khoa đang đào tạo 80 học viên cao học.

4.2. Nghiên cứu khoa học

- Công bố 235 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó có 55 bài báo thuộc danh mục ISI, 17 bài báo quốc tế, 72 bài báo trong nước và 91 bài báo hội nghị.

- Chủ trì và triển khai 2 đề tài thuộc quỹ Nafosted, 10 đề tài cấp Bộ, 11 đề tài cấp Đại học và 5 đề tài cấp cơ sở.

4.3. Hợp tác nghiên cứu

Khoa đã có quan hệ hợp tác, trao đổi khoa học và đào tạo với các trường, viện nghiên cứu, trung tâm trong nước và quốc tế.

5. Khen thưởng

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- 04 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

- 07 Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam do đạt giải cao trong kỳ thi Olimpic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ X và lần thứ XIII.

- 02 Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt nam

- 10 học bổng Vallet dành cho NCS có thành tích cao trong NCKH

- Năm 2018-2019 đạt tập thể LĐTT

6. Định hướng đào tạo và nghiên cứu

Đào tạo trình độ Đại học: Cử nhân vật lý chuyên ngành Vật lý môi trường, Vật lý y- sinh, Vật lý chất rắn, Vật lý kỹ thuật.

Đào tạo trình độ thạc sĩ: Chuyên ngành Quang học.

Các hướng nghiên cứu: Các vật liệu bán dẫn và điện môi. Vật lý Vật liệu Từ và Siêu dẫn. Công nghệ nano. Vật lý và Công nghệ laser. Vật lý kỹ thuật.