Phòng Tổng hợp | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2020. 28.11.2019
2. Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ, sinh viên tại Trường ĐHKH 14.11.2019
3. Thông báo V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của Trường ĐHKH. 08.11.2019
4. Thông báo V/v lựa chọn, giới thiệu nhà giáo tiêu biểu năm 2019. 06.11.2019
5. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định tạm thời về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ, sinh viên tại Trường ĐHKH. 18.10.2019
6. Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020. 18.10.2019
7. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông. 10.10.2019
8. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CB, VC cấp đơn vị năm học 2019-2020. 24.09.2019
9. Thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9) 16.08.2019
10. Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2018-2019. 31.05.2019
11. Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2019 09.04.2019
12. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2019. 08.04.2019
13. Thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 23.01.2019
14. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2019. 14.01.2019
15. Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2018 đối với CBVC và NLĐ 18.12.2018
16. Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2019. 18.12.2018
17. Kế hoạch v/v tổ chức khám sức khỏe định kì cho CB, giảng viên, viên chức năm 2018. 10.12.2018
18. Quyết định v/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng phòng họp, phòng hội thảo, hội trường và phòng khách của Trường Đại học Khoa học. 09.12.2018
19. Quyết định v/v quy định làm việc đối với cán bộ tham gia Ban thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học năm 2019. 05.12.2018
20. Thông báo v/v thực hiện nội quy ra vào cơ quan. 01.12.2018