Phòng Tổng hợp | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 09.09.2020
2. Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09.09.2020
3. Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09.09.2020
4. Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức 09.09.2020
5. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 09.09.2020
6. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 881/QĐ-ĐHKH ngày 25/11/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH v/v ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH 04.09.2020
7. Quyết định Ban hành Quy trình thẩm định các Quyết định trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành của Trường ĐHKH. 01.09.2020
8. Thông báo V/v tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 881/QĐ-ĐHKH ngày 25/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH 27.08.2020
9. Thông báo về việcnghỉ Lễ Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9) 25.08.2020
10. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo "Quy trình thẩm định các Quyết định trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành của Trường Đại học Khoa học" 20.08.2020
11. Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 20.08.2020
12. Quyết định v/v tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân năm học 2019-2020. 06.08.2020
13. Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường ĐHKH. 06.08.2020
14. Thông báo kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020. 24.07.2020
15. Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH năm học 2019-2020. 21.07.2020
16. Luật bảo vệ bí mật nhà nước 01.07.2020
17. Kết luận của bộ chính trị về chủ trương khắc tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước 01.07.2020
18. Luật Dân quân tự vệ 01.07.2020
19. Luật giáo dục năm 01.07.2020
20. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước 01.07.2020