Phòng Tổng hợp | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v lựa chọn, giới thiệu nhà giáo tiêu biểu năm 2020 11.11.2020
2. Kế hoạch triển khai thực hiện ngày pháp luật năm 2020. 29.10.2020
3. Kế hoạch v/v tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Khoa học năm 2020 29.10.2020
4. Thông báo V/v nghỉ học các lớp học phần hệ đại học chính quy ngày 24 tháng 10 năm 2020. 22.10.2020
5. Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021. 19.10.2020
6. Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên 16.10.2020
7. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CB, VC cấp đơn vị năm học 2020-2021. 15.10.2020
8. Thông báo V/v tiếp tục thực hiện các biện pháo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 09.10.2020
9. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa Đông năm 2020. 08.10.2020
10. Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 09.09.2020
11. Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09.09.2020
12. Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09.09.2020
13. Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức 09.09.2020
14. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 09.09.2020
15. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 881/QĐ-ĐHKH ngày 25/11/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH v/v ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH 04.09.2020
16. Quyết định Ban hành Quy trình thẩm định các Quyết định trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành của Trường ĐHKH. 01.09.2020
17. Thông báo V/v tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 881/QĐ-ĐHKH ngày 25/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH 27.08.2020
18. Thông báo về việcnghỉ Lễ Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9) 25.08.2020
19. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo "Quy trình thẩm định các Quyết định trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành của Trường Đại học Khoa học" 20.08.2020
20. Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân 20.08.2020