Phòng Quản trị - Phục vụ | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Camera giám sát tại Trường ĐHKH. 17.07.2020
2. Thông báo v/v cắt điện thoại cố định Trưởng các đơn vị trong Trường, máy Fax và một số đơn vị không có nhu cầu sử dụng. 28.04.2020
3. Thông báo (lần 2) v/v các đơn vị bổ sung minh chứng thiếu tài sản khi kiểm kê năm 2019. 28.04.2020
4. Thông báo V/v các đơn vị thiếu tài sản khi kiểm kê và đơn vị chưa kiểm kê. 03.01.2020
5. Quyết định v/v bàn giao quản lý và sử dụng phòng làm việc. 26.09.2019
6. Thông báo mất điện 05.09.2019
7. Thông báo mất điện 17.05.2019
8. Thông báo mất điện. 17.11.2018
9. Thông báo mất điện 27.09.2018
10. Thông báo V/v chấp hành sử dụng trang thiết bị nhà nước đúng mục đích. 13.07.2018
11. Thông báo mất điện. 24.04.2018
12. Thông báo V/v kiểm tra nhật ký sử dụng sổ tài sản và rà soát tài sản hỏng đề nghị thanh lý tại các đơn vị. 11.04.2018
13. Thông báo V/v các đơn vị thiếu minh chứng tài sản khi kiểm kê. 12.03.2018
14. Thông báo v/v chào giá cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Trường ĐHKH. 26.12.2017
15. Thông báo mất điện. 25.12.2017
16. Quyết định v/v điều chuyển phòng học, phòng thực hành tại Giảng đường 3B. 06.12.2017
17. Thông báo V/v lập dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản năm 2018. 04.12.2017
18. Quyết định v/v thành lập Ban kiểm kê, đánh giá lại tài sản nhà nước năm 2017 27.11.2017
19. Thông báo V/v kiểm kê tài sản năm 2017 22.11.2017
20. Thông báo V/v vệ sinh môi trường năm 2017. 11.10.2017