Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v trưng bày sản phẩm KHCN và posters tại lễ khai giảng năm học 2019-2020. 18.10.2019
2. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019 của cán bộ, giảng viên. 04.09.2019
3. Thông báo v/v tổ chức hội thảo "Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở khu vực Tây Nguyên - thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống chính sách" 27.08.2019
4. Thông báo V/v học bổng chương trình "2019 Aspects of Tawan's Humanities Camp" 03.05.2019
5. Thông báo v/v học bổng chương trình giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Chang Jung Christian Đài Loan năm 2019 26.04.2019
6. Thông báo V/v chương trình trại hè Anh ngữ 2019 tại ĐH Bách Khoa Laguna-Philippines. 22.04.2019
7. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. 17.04.2019
8. Thông báo V/v đăng ký đề tài KHCN của sinh viên năm học 2019-2020 16.04.2019
9. Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 13.04.2019
10. Thông báo V/v nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm học 2018-2019 08.04.2019
11. Quyết định Ban hành Quy định quản lý học viên, sinh viên đi học tập và thực tập ở nước ngoài của Trường ĐHKH. 01.03.2019
12. Thông báo v/v tổ chức hội thảo "Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở khu vực miền núi phía Bắc - thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống chính sách" 20.02.2019
13. Thông báo V/v giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019. 20.02.2019
14. Quyết định về việc cộng điểm thưởng cho sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018. 28.11.2018
15. Thông báo v/v TC hội thảo thuộc nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước 05.11.2018
16. Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour của chính phủ Australia. 30.10.2018
17. Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học diện tự túc kinh phí năm học 2018-2019. 16.10.2018
18. Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. 16.10.2018
19. Thông báo V/v học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý giáo dục tại các trường Đại học. 07.09.2018
20. Thông tin đề tài: Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở nước ta hiện nay 25.08.2018