Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, K14 HK II năm học 2018-2019. 12.07.2019
2. Thông báo V/v chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, 14 học kỳ II (năm học 2018-2019) 03.07.2019
3. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 học kỳ II (năm học 2018-2019) 07.06.2019
4. Kế hoạch đánh giá sinh viên năm thứ nhất theo chuẩn đầu ra. 07.06.2019
5. Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019. 22.04.2019
6. Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2018-2019. 11.04.2019
7. Thông báo V/v thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo. 11.03.2019
8. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kì I (2018-2019) 05.03.2019
9. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K15, K16 (2018-2019) 25.02.2019
10. Thông báo danh sách sinh viên K13,14,15,16 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2018-2019). 20.02.2019
11. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 (2018-2019) 15.02.2019
12. Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ I năm học 2018-2019. 01.11.2018
13. Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2017-2018). 26.09.2018
14. Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng phần mềm khảo sát trực tuyến - Học kỳ, năm học 2018-2019. 26.09.2018
15. Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ hè (2017-2018). 14.09.2018
16. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2017-2018). 24.08.2018
17. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ II (2017-2018). 01.08.2018
18. Thông báo V/v hoàn thành cập nhật minh chứng vào phần mềm lưu trữ HSMC. 23.07.2018
19. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2017-2018). 05.07.2018
20. Thông báo Về việc bổ sung danh sách sinh viên K13 vi phạm quy chế thi học kỳ II(2017-2018). 28.06.2018