Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 14,15 học kỳ I (năm học 2019-2020) 02.01.2020
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. 05.12.2019
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội. 05.12.2019
4. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Báo chí. 05.12.2019
5. Thông báo V/v góp ý dự thảo Quy định về kiểm tra và thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHKH. 12.11.2019
6. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên học kỳ hè (năm học 2018-2019) 13.09.2019
7. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè năm học 2018-2019. 21.08.2019
8. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K15, K16 học kỳ II (năm học 2018-2019) 06.08.2019
9. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, K14 HK II năm học 2018-2019. 12.07.2019
10. Thông báo V/v chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, 14 học kỳ II (năm học 2018-2019) 03.07.2019
11. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 học kỳ II (năm học 2018-2019) 07.06.2019
12. Kế hoạch đánh giá sinh viên năm thứ nhất theo chuẩn đầu ra. 07.06.2019
13. Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019. 22.04.2019
14. Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2018-2019. 11.04.2019
15. Thông báo V/v thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo. 11.03.2019
16. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kì I (2018-2019) 05.03.2019
17. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K15, K16 (2018-2019) 25.02.2019
18. Thông báo danh sách sinh viên K13,14,15,16 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2018-2019). 20.02.2019
19. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 (2018-2019) 15.02.2019
20. Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ I năm học 2018-2019. 01.11.2018