Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên khóa 13 07.05.2019
2. Thông báo v/v chi tiền Hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019. 25.03.2019
3. Thông báo V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2018. 11.03.2019
4. Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên. 15.02.2019
5. Thông báo v/v chi học bổng khuyển khích học kỳ II năm học 2017-2018, trợ cấp xã hội và hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2018-2019. 07.01.2019
6. Thông báo v/v nộp học phí còn nợ của sinh viên lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Luật K2. 05.12.2018
7. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên. 05.11.2018
8. Thông báo về việc đơn xin rút học phí đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. 16.10.2018
9. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. 16.10.2018
10. Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá năm học 2018-2019 của sinh viên. 26.09.2018
11. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên. 30.08.2018
12. Thông báo V/v thay đổi số tài khoản 23.08.2018
13. Thông báo v/v chi trả tiền học phí còn dư đối với sinh viên hoàn thành chương trình học dợt tháng 7/2018. 02.08.2018
14. Thông báo về việc nộp học phí còn nợ của sinh viên. 27.07.2018
15. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. 17.07.2018
16. Thông báo về việc chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập và học bổng toàn phần học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15. 28.06.2018
17. Thông báo mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ TC lên ĐH ngàng Khoa học Thư viện tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị. 07.06.2018
18. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 05.06.2018
19. Thông báo v/v nhận đơn xin rút học phí đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học. 27.05.2018
20. Thông báo v/v thu học phí học kỳ hè năm học 2017 - 2018 của sinh viên. 27.05.2018