Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v chi tiền Hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019. 25.03.2019
2. Thông báo v/v chi tiền Hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019. 21.03.2019
3. Thông báo V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2018. 11.03.2019
4. Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên. 15.02.2019
5. Thông báo v/v chi học bổng khuyển khích học kỳ II năm học 2017-2018, trợ cấp xã hội và hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2018-2019. 07.01.2019
6. Thông báo v/v nộp học phí còn nợ của sinh viên lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Luật K2. 05.12.2018
7. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên. 05.11.2018
8. Thông báo về việc đơn xin rút học phí đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. 16.10.2018
9. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. 16.10.2018
10. Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá năm học 2018-2019 của sinh viên. 26.09.2018
11. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên. 30.08.2018
12. Thông báo V/v thay đổi số tài khoản 23.08.2018
13. Thông báo v/v chi trả tiền học phí còn dư đối với sinh viên hoàn thành chương trình học dợt tháng 7/2018. 02.08.2018
14. Thông báo về việc nộp học phí còn nợ của sinh viên. 27.07.2018
15. Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2018-2019 và học kỳ phụ năm học 2018-2019). 27.07.2018
16. Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông năm học 2018-2019. 27.07.2018
17. Quyết định về việc quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên năm học 2018-2019. 27.07.2018
18. Quyết định về việc quy định mức thu học phí sau đại học trình độ Thạc sĩ năm học 2018-2019. 27.07.2018
19. Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên đại học hệ Vừa làm - Vừa học năm học 2018-2019. 27.07.2018
20. Quyết định về việc quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo văn bằng 2 chính quy năm học 2018-2019. 27.07.2018