Phòng Hành chính - Tổ chức | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v nghỉ Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9) 16.08.2019
2. Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2018-2019. 31.05.2019
3. Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2019 09.04.2019
4. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2019. 08.04.2019
5. Thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 23.01.2019
6. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2019. 14.01.2019
7. Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2018 đối với CBVC và NLĐ 18.12.2018
8. Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2019. 18.12.2018
9. Kế hoạch v/v tổ chức khám sức khỏe định kì cho CB, giảng viên, viên chức năm 2018. 10.12.2018
10. Quyết định v/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng phòng họp, phòng hội thảo, hội trường và phòng khách của Trường Đại học Khoa học. 09.12.2018
11. Quyết định v/v quy định làm việc đối với cán bộ tham gia Ban thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh đại học năm 2019. 05.12.2018
12. Thông báo v/v thực hiện nội quy ra vào cơ quan. 01.12.2018
13. Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập, Ban Quản trị Website Trường Đại học Khoa học năm 2018-2019. 19.11.2018
14. Thông báo V/v Xây dựng Đề án Vị trí việc làm năm 2019. 15.10.2018
15. Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm 16 năm thành lập Trường. 13.10.2018
16. Thông báo V/v rà soát nâng bậc lương năm 2018. 13.10.2018
17. Thông báo V/v phát động thi đua năm học 2018-2019. 03.10.2018
18. Thông báo V/v phát động đợt thi đua 2 tháng 03.10.2018
19. Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông. 27.09.2018
20. Quyết định v/v đổi tên Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất thành khoa Tài nguyên và Môi trường 13.09.2018