Phòng Hành chính - Tổ chức | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH. 26.01.2018
2. Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm. 26.01.2018
3. Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 25.01.2018
4. Quyết định v/v thành lập Bộ môn Hóa phân tích - Công nghệ thuộc Khoa Hóa học, Trường ĐHKH. 23.01.2018
5. Quyết định v/v Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm Trường ĐHKH. 18.01.2018
6. Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2018. 15.01.2018
7. Quyết định v/v công nhận kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2017. 03.01.2018
8. Quyết định v/v điều chỉnh phân công công tác của các Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019. 03.01.2018
9. Thông báo v/v nghỉ Tết dương lịch năm 2018. 26.12.2017
10. Thông báo về lịch thi tuyến viên chức đợt 2 năm 2017. 20.12.2017
11. Thông báo v/v sửa đổi Thông báo số 1241/TB-ĐHKH ngày 07/12/2017 v/v thi tuyển viên chức Trường ĐHKH đợt 2 năm 2017. 14.12.2017
12. Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động. 13.12.2017
13. Thông báo v/v thi tuyển viên chức Trường ĐHKH đợt 2 năm 2017. 08.12.2017
14. Thông báo V/v lập danh sách khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động. 08.12.2017
15. Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018. 06.12.2017
16. Thông báo V/v Xây dựng Đề án Vị trí việc làm năm 2018. 05.12.2017
17. Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ viên chức năm học 2017-2018. 22.11.2017
18. Quyết định v/v khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2016-2017. 16.11.2017
19. Quyết định v/v tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017 Trường Đại học Khoa học. 08.11.2017
20. Kế hoạch công tác năm học 2017-2018 (Từ ngày 01/8/2017 đến 31/07/2018) 07.11.2017