Phòng Hành chính - Tổ chức | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động. 13.12.2017
2. Thông báo v/v thi tuyển viên chức Trường ĐHKH đợt 2 năm 2017. 08.12.2017
3. Thông báo V/v lập danh sách khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động. 08.12.2017
4. Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018. 06.12.2017
5. Thông báo V/v Xây dựng Đề án Vị trí việc làm năm 2018. 05.12.2017
6. Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ viên chức năm học 2017-2018. 22.11.2017
7. Quyết định v/v khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2016-2017. 16.11.2017
8. Quyết định v/v tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017 Trường Đại học Khoa học. 08.11.2017
9. Kế hoạch công tác năm học 2017-2018 (Từ ngày 01/8/2017 đến 31/07/2018) 07.11.2017
10. Quyết định v/v công nhận kết quả thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017. 19.10.2017
11. Công văn V/v tham gia các hoạt động trong ngày tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường ĐHKH. 17.10.2017
12. Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch tiếng Anh cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH đợt tháng 11 năm 2017. 13.10.2017
13. Thông báo V/v phát động phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020. 12.10.2017
14. Thông báo V/v xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ năm học 2017-2018. 11.10.2017
15. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường ĐHKH. 06.10.2017
16. Thông báo V/v rà soát nâng bậc lương năm 2017. 05.10.2017
17. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông. 05.10.2017
18. Quyết định v/v ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. 01.10.2017
19. Thông báo v/v thay đổi lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017. 01.10.2017
20. Thông báo V/v đăng ký thi đua năm học 2017-2018. 01.10.2017