Phòng Hành chính - Tổ chức | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v đổi tên Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất thành khoa Tài nguyên và Môi trường 13.09.2018
2. Quyết định về việc Ban hành Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có trình độ cao trong trường Đại học Khoa học. 11.09.2018
3. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CB, VC năm học 2018-2019. 11.09.2018
4. Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 22.08.2018
5. Thông báo về việc để xe đúng nơi quy định. 10.08.2018
6. Kế hoạch tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tháng năm học 2018-2019. 02.08.2018
7. Thông báo V/v kế hoạch thẩm định kết quả đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2017 - 2018. 13.07.2018
8. Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Khoa học. 10.06.2018
9. Thông báo Vv hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu Thi đua - Khen thưởng năm học 2017 - 2018. 04.06.2018
10. Thông báo V/v chấm điểm theo tiêu chí thi đua năm học 2017 - 2018. 31.05.2018
11. Thông báo V/v lập danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. 16.05.2018
12. Thông báo V/v đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức và người lao động năm học 2017-2018 16.05.2018
13. Thông báo V/v nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh và Tin học cho CBVC năm học 2017-2018. 02.05.2018
14. Công văn V/v xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018. 24.04.2018
15. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 và Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng. 11.04.2018
16. Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018. 10.04.2018
17. Thông báo v/v triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bào di động trả trước của Viettel Thái Nguyên theo Nghị định 49/NĐ-CP. 10.04.2018
18. Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2018. 30.03.2018
19. Quyết định v/v đổi tên Khoa Văn - Xã hội thành Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học. 22.03.2018
20. Thông báo V/v bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Giảng viên cao cấp. 22.03.2018