Phòng Đào tạo QLKH & HTQT | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
4. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
5. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức chính quy đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
7. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
8. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2020. 10.08.2020
9. Thông báo v/v ĐKHP đại học hệ chính quy học kỳ I năm học 2020-2021. 31.07.2020
10. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 7 năm 2020. 21.07.2020
11. Kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học ĐHTN đợt 1 năm 2020 16.07.2020
12. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 14.07.2020
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. 09.07.2020
14. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội. 09.07.2020
15. Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 01.07.2020
16. Danh sách xét tốt nghiệp K14 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020
17. Danh sách xét tốt nghiệp K13 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020
18. Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020
19. Danh sách xét tốt nghiệp K11 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020
20. Danh sách xét tốt nghiệp K10 đợt tháng 7 năm 2020 hệ chính quy 01.07.2020