Phòng Đào tạo QLKH & HTQT | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 18 (đợt 2) 16.10.2020
2. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh 15.10.2020
3. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Toán tin 15.10.2020
4. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Toán tin 15.10.2020
5. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin thư viện 15.10.2020
6. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh 15.10.2020
7. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Thông tin thư viện 15.10.2020
8. Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh 15.10.2020
9. Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 15,16 và 17 hệ đại học chính quy 12.10.2020
10. Thông báo v/v lùi thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 01.10.2020
11. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 01.10.2020
12. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 01.10.2020
13. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 01.10.2020
14. Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2020 01.10.2020
15. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2020 29.09.2020
16. Thông báo V/v xét duyệt sinh viên K15 làm khóa luận tốt nghiệp. 28.09.2020
17. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 18 17.09.2020
18. Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 9 năm 2020 17.09.2020
19. Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 14.09.2020
20. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 bổ sung 09.09.2020